Chi tiết về Tác giả

Lân Trung, Nguyễn

  • S. 10 (2012) - Bài viết
    Các giải pháp chuyển dịch mệnh đề phụ đảm nhận chức năng trạng ngữ chỉ điều kiện - giả thiết trong hai ngôn ngữ Pháp và Việt
    Tóm tắt  PDF


Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519